Off

Historieseminar

Med spenning inviterte vi på forsommeren til historieseminar. Spenningen var knyttet til påmelding/interesse, innhold og værforhold, når dagen opprant kunne vi fornøyd konstantere at ble det full klaff på alle hold!

Henriette Hansen hadde hovedansvar for arrangementet, programmet ble lagt i samarbeid med Per Reffhaug og Rolf Jensen. Per opprettet rast kontakt med Svein Fygle, som holdt et meget informativt fagforedrag i grendehuset (i Stamsvik) om Hjartøyas historie og flettet også inn deler av Foldas historie. Dette foredrag vil senere bli lagt ut her på hjemmesida vår. Totalt deltok ca 40 personer på seminaret, og samtlige tok turen til Hjartøya etter foredrag og lunsj i grendehuset. Salten Veteranbåtlags Blomøy skysset noen av deltakerne, mens Fred Eliassen med en av Mainstreams båter, stod for rask og effektiv skyss av de øvrige.

På Hjartøya ble der fortalt om både den gamle historie og om gårdsdrifta der på 1950 tallet. Familien Selfjord var de som drifta gården da, og det møtte opp tre av de som var barn i denne familien på -50 tallet. Eldste datter, Laila, fortalte om sin hverdag og opplevelse av livet på Hjartøya, godt supplert av sin bror, Håkon. Ellers fortalte Margaret Schønning Skorpen om sin bestefar, Edvard Schønning, og Kåre Breivik og Svein Fygle hadde innlegg om skolegang på Hjartøya i gamle dager. Det ble en flott dag på alle måter. Vi vil spesielt takke Henriette for hennes gode planlegging og arbeide med denne dagen, og ikke minst til hennes sønn og svigerdatter for arbeidet med en velsmakende lunsjtallerken.


Fatal error: Cannot create references to/from string offsets nor overloaded objects in /var/www/hjartoya.org/public_html/wp-content/plugins/muki-tag-cloud/widget.php on line 230