Off

Det skjer noe på Hjartøya

Det har stått litt i stampe i det siste, men nå ser det ut til at noe skjer med det gamle Schønninghuset på Hjartøya.

Av Gunnar Grytøyr, Lokalavisa NordSalten

På årsmøtet i Hjartøyas Venner lovte Odd-Svein Hjertø å få i gang videre restaurering av Scønninghuset så raskt som mulig. Vinduene er ferdig reparert av Nordfold Snekkeri og malt av Steigen Omsorgsheim, så nå er det bare arbeidet med innsetting som gjenstår, og det skal vi få Steigen Contracting til å utføre, sier en av ildsjelene for bevaringen av Schønninghuset og Hjartøya som rekreasjonsområde, Andor Normann.

Kulturkonsulent i Steigen kommune bekrefter at det står omlag 100.000 kroner igjen etter tidligere bevilgninger som kan brukes til dette. Hjartøyas Venner har også fått tilbud fra Norddykk as i Bodø på en 12 meter lang flytebryggeseksjon som skal ligge i forlengelse av eksisterende brygge. Slept på plass og ferdig montert vil dette koste i underkant av 130.000 kroner, og dette beløpet skal Steigen kommune ha stående hos Fylkesmannen.

Hjartøyas Venner har derfor bedt næringssjef Per Løken om å bestille flytebryggen så snart som mulig. De har også søkt Steigen kommune og Sparebank1 Nord-Norge avdeling Steigen om støtte til å kjøpe det stillaset som Steigen Contracting har stående på Hjartøya, og som de skal ha 35.000 kroner for. Steigen Omsorgsheim har lovt at de skal bidra med arbeidskraft, blant annet til å male huset. Men det trengs mer, – Vi tar sikte på å få reparert taket til neste år, og det vil både Hjartøyas Venner og Steigen kommune prøve å skaffe midler til. Vi kan ikke la et hus som det er brukt 1,5 millioner kroner på stå halvferdig, så dette skal vi klare. Og da kan vi tilby en perle av et sted i Nordfoldfjorden til allmennheten. Det blir er flott tilvekst til det vi allerede har, sier kulturkonsulent Fred Eliassen.

SE ARTIKKEL

Off

Restaureringsarbeidet går sin gang

De nye vinduene kommer på plass i tur og orden, og ny bordkledning står for tur først på sørveggen, deretter østveggen. Som vi kan se av bildene har grunnmuren fått seg en ansiktsløfting og ny vannstokk er montert. Vi gleder oss til å se de to veggene stå ferdig, og krysser fingrene for at det vil bli midler til å jobbe videre med resten av dette en gang så staselige huset.

Off

Restaurering

Restaureringsarbeidet på hovedgården/Schønninghuset er gjort mulig med bevilgning fra Fylkesmannen over hans friluftsbudsjett der de fikk ekstraordinære midler/sysselsettingspakke i år. Steigen kommune har ansvaret for restaureringen og de har forlengst utnevnt prosjektgruppe med varaordfører Fred Eliassen som leder og Odd-Svein Hjertø som prosjektleder for samordning og framdrift av prosjektet. Steigen Contracting er hovedentreprenør for restaureringen, og Nordfold Trevare har under reparasjon og nylaging både vinduer og dører til bygget.

Arbeidet startet 6.august da byggematriell, verktøy og utstyr ble transportert med helikopter fra Langnesvika/Stamsvia og over til Hjartøya. Reparasjon av grunnmur og oppretting av huset startet nær sagt umiddelbart. Steigen Omsorgsheim deltar med sine folk i både maling og annet arbeid. De får god arbeidstrening samtidig som det er en god “medisin” for å få dem bort fra rusmisbruket. Vi har vært svært heldig med å få en dyktig og meget arbeidssom prosjektleder for restaureringen av huset. Det meldes om at arbeidet går unna og at han selv deltar mye også i det praktiske arbeidet. Råten i veggene er mindre enn antatt, men noen partier under vinduene i vestgavlen som vender mot Heimsundet, må skiftes, mens sydvendt langvegg er meget bra unntatt svillstokken nederst. Tømmer skal innkjøpes for reparasjon på disse veggene. De resterende to vegger, østgavl og nordre langvegg m/hovedinngang må vente til neste år. Det samme gjelder for tak og piper. Det regnes med at ett rom i 1.etg.kan bli tatt i bruk fra i høst, men først må vinduer settes inn i bygget og nevnte vegger repareres. Det vi nå håper på er at Miljøverndepartementet(MD) som er et departement både for miljø – og kultur, ser verdien i sitt eget hus, “Schønninghuset”, som et kulturhistorisk bygg, samt at det er verdifullt for hele allmennheten i dag, og at de ut fra dette gir den nødvendige bevilgning til ferdig restaurering av huset i løpet av 2010 og-11. Vi vet at Fylkesmannen gjør det som gjøres kan for å få huset satt i stand, og vi håper at MD kommer etter.

Off

En million til Hjartøya

Steigen kommune har fått en million kroner i tilskudd fra Fylkesmannen til restaurering av hovedhuset på Hjartøya i Steigen. Deler av huset skal brukes til enkel overnatting for friluftsfolk.


Fatal error: Cannot create references to/from string offsets nor overloaded objects in /var/www/hjartoya.org/public_html/wp-content/plugins/muki-tag-cloud/widget.php on line 230