Off

Godt nytt år!

Vi hilser godt nytt år til våre medlemmer og venner nå på starten av 2011. Året som snart er over, ble en del nedturer for vår sak, men det skjedde også mange positive ting. Vi tenkte at det kunne være interessant for dere å få innsikt i det arbeidet vi er inne i.

Mye gikk svært bra i starten på prosjektet Hjartøya. Vi fikk penger og støtte fra offentlige organer. Det var jubel i styret inntil vi oppdaget at Steigen kommune tok fra oss et beløp fra bevilget støtte som tilsvarte momsen! Denne urimeligheten protesterte vi vilt på både muntlig og skriftlig. Vi ble ikke hørt. Dette har vi slitt og sliter en del med. Det betydde at kr. 325.000 forsvant foran øynene våre mens arbeidet pågikk på Hjartøya. Der ble det stans langt tidligere enn vi hadde planlagt. Restaureringen var godt i gang og arbeid ble utført nøyaktig og skikkelig. Sør – og vestveggen er blitt fine utvendig og masse tømmer i laftinga er skiftet ut med nytt. Nye, flotte vinduer er satt inn. Steigen Contracting har vært villige til å la stillas stå slik at det er klart for innsats i samme stund som pengene foreligger. Momssaken er ikke avsluttet. Vår kontakt med Skatt Nord sier at de vil se positivt på saken når den kommer dit. Et brev fra Steigen kommune er alt som skal til for å få saken i gang forhåpentligvis med positivt resultat. Akkurat der er vi på den nest siste dagen i år 2010. Brev er ikke sendt fra Steigen kommune.

Søknader om midler til de forskjellige instansene er i gang eller blir straks formet. Vi får noen midler overført til 2011 slik at kun en tilleggssøknad vil bli sendt for å fullfinansiere flytebryggeanlegget med to brygger koplet sammen. Midler til turstier, tavler, doer, grillhytte og annet vil det bli søkt om innen fristene.

Det skal være 250-årsjubileum for Rørstad kirke den 12.juni 2011. Vi har en plan som så vidt er skissert på papiret i den forbindelsen. Det er å ha en Hjartøydag knyttet til samme helg enten dagen før (lørdag) eller dagen etter (2.pinsedag). Tanken er at mange av de som er på tur, vil finne det verdt å legge turen om Hjartøya når de er ”i farta”. Dersom noen av dere har synspunkter på dette, setter vi pris på å få høre fra dere.

Det er innlysende at vi skjeler til hvilken behandling Flatøya fyrs venner får i forhold til oss. Hittil må vi si at det er langt fra noen likebehandling. Vi tilskriver dette det faktum at de er i en annen fase i sitt arbeid. De har kommet lengre og de hadde en svært god start med statlig bevilgning. De har heller ikke blitt fratatt midler kalt moms. Tvert imot så har de nettopp fått innvilget kr. 400.000 til sitt prosjekt av kommunen. Vi ser naturlig nok fram til en lignende behandling av oss når vi presenterer vår søknad. Prosjektene er jo i samme kommune og kan absolutt sidestilles kulturhistorisk. Vi er til de grader innstilt på å få oppleve Hjartøya som et fremtidig mål for lokalbefolkningen, for innbyggere i Salten og for turister fra fjern og nær. Vi krummer ryggene i motbøren og stevner mot målet! Nyttårshilsen fra styret i Hjartøyas venner.


Fatal error: Cannot create references to/from string offsets nor overloaded objects in /var/www/hjartoya.org/public_html/wp-content/plugins/muki-tag-cloud/widget.php on line 230