Off

Restaurering

Restaureringsarbeidet på hovedgården/Schønninghuset er gjort mulig med bevilgning fra Fylkesmannen over hans friluftsbudsjett der de fikk ekstraordinære midler/sysselsettingspakke i år. Steigen kommune har ansvaret for restaureringen og de har forlengst utnevnt prosjektgruppe med varaordfører Fred Eliassen som leder og Odd-Svein Hjertø som prosjektleder for samordning og framdrift av prosjektet. Steigen Contracting er hovedentreprenør for restaureringen, og Nordfold Trevare har under reparasjon og nylaging både vinduer og dører til bygget.

Arbeidet startet 6.august da byggematriell, verktøy og utstyr ble transportert med helikopter fra Langnesvika/Stamsvia og over til Hjartøya. Reparasjon av grunnmur og oppretting av huset startet nær sagt umiddelbart. Steigen Omsorgsheim deltar med sine folk i både maling og annet arbeid. De får god arbeidstrening samtidig som det er en god “medisin” for å få dem bort fra rusmisbruket. Vi har vært svært heldig med å få en dyktig og meget arbeidssom prosjektleder for restaureringen av huset. Det meldes om at arbeidet går unna og at han selv deltar mye også i det praktiske arbeidet. Råten i veggene er mindre enn antatt, men noen partier under vinduene i vestgavlen som vender mot Heimsundet, må skiftes, mens sydvendt langvegg er meget bra unntatt svillstokken nederst. Tømmer skal innkjøpes for reparasjon på disse veggene. De resterende to vegger, østgavl og nordre langvegg m/hovedinngang må vente til neste år. Det samme gjelder for tak og piper. Det regnes med at ett rom i 1.etg.kan bli tatt i bruk fra i høst, men først må vinduer settes inn i bygget og nevnte vegger repareres. Det vi nå håper på er at Miljøverndepartementet(MD) som er et departement både for miljø – og kultur, ser verdien i sitt eget hus, “Schønninghuset”, som et kulturhistorisk bygg, samt at det er verdifullt for hele allmennheten i dag, og at de ut fra dette gir den nødvendige bevilgning til ferdig restaurering av huset i løpet av 2010 og-11. Vi vet at Fylkesmannen gjør det som gjøres kan for å få huset satt i stand, og vi håper at MD kommer etter.


Fatal error: Cannot create references to/from string offsets nor overloaded objects in /var/www/hjartoya.org/public_html/wp-content/plugins/muki-tag-cloud/widget.php on line 230