Off

Søknad

Søknaden om midler til Hjartøya friluftsområde inkludert Schønninghuset er nå sendt inn. Vi har og fått laget en ny forvaltningsplan.

Off

Avtale om Hjartøya

Steigen kommune og Direktoratet for Naturforvaltning (DN) har inngått avtale om en helhetlig forvaltning av det statlige sikrede friluftsområdet Hjartøya.  Hjartøya er nesten i sin helhet privateid, og øya er delt inn i fem hovedteiger, hvor eiendommen rundt “storgården” er i statens eie.

Off

Friluftsområde og beiteområde

Hjartøya er som kjent, et statlig eid friluftsområde, og fungere også som et trygt beiteområde for sau. Vi har fått melding om hund som springer fritt rundt i strandområdet, og har av den grunn satt opp plakat hvor vi minner om båndtvang. Samtidig satte vi opp plakat hvor vi ber om at søppel blir tatt med når øya forlates. Vi har dessverre ingen mulighet til å sørge for jevnlig søppeltømming, og derfor finnes det ingen søppelbokser i området.


Fatal error: Cannot create references to/from string offsets nor overloaded objects in /var/www/hjartoya.org/public_html/wp-content/plugins/muki-tag-cloud/widget.php on line 230