Off

Flytebrygga er tatt i bruk

Det er lagt ned et betydelig antall dugnadstimer for å lage gangbro til flytebrygga, samt få plass landgang og sørge for at brygga kunne tas i bruk til historieseminaret 4.juli. I hovedsak er bryggeanlegget planlagt av Rolf Jensen, Harald Hansen har vært en viktig medspiller på planleggingen av gangbro. Oppdrettsfirmaet Mainstream har gjort en alle tiders dugnad verdt mye penger. De henta flytebrygga gratis for oss i Bodø forrige haust, slepte den til Hjartøya og fikk den plassert riktig der. I tillegg har de bidratt med transport av både materiell og folk ved ulike anledninger. Byggmester Harald Hansen og Rolf har stått på gratis med transport av impregnerte stolper som ble brukt til kai. Stolpene har vi fått fra Nord Salten Kraftlag, og de ble sagd til hos Harald for bruk til flytebrygge. Det praktiske arbeidet med gangbroa er i all hovedsak utført av Harald og Rolf, som til sammen har lagt ned godt over 100 dugnadstimer her. I tillegg har Jens Jensen bidratt noen timer. Vi er svært takknemlig for deres innsats, uten den kunne ikke deltakerne på historieseminaret kommet seg så enkelt og tørrskodd på land på Hjartøya. Det samme gjelder alle de som har hatt gleden av å besøke Hjartøya i nydelig vær denne sommeren.

Salten Veteranbåtlags leder Per Reffhaug, åpnet brygga for bruk under historieseminaret og takket spesielt Harald, Rolf og Jens for deres innsats med å få anlegget ferdig. Vi har registrert at brygga har vært flittig brukt, og håper alle sammen har hatt fine opphold på Hjartøya!

 

Off

Flytebrygga er ankommet!

 I dag nådde vi en milepæl: Flytebrygga ble hentet i Bodø og er lagt sånn nogenlunde på plass – den er godt fortøyd og det gjenstår kun små justeringer. Fortøyninger og slep av brygga er gjort av Mainstreams dyktige folk, og vi er svært takknemlige for all hjelp de har gitt oss.


Fatal error: Cannot create references to/from string offsets nor overloaded objects in /var/www/hjartoya.org/public_html/wp-content/plugins/muki-tag-cloud/widget.php on line 230