Off

Friluftsområde og beiteområde

Hjartøya er som kjent, et statlig eid friluftsområde, og fungere også som et trygt beiteområde for sau. Vi har fått melding om hund som springer fritt rundt i strandområdet, og har av den grunn satt opp plakat hvor vi minner om båndtvang. Samtidig satte vi opp plakat hvor vi ber om at søppel blir tatt med når øya forlates. Vi har dessverre ingen mulighet til å sørge for jevnlig søppeltømming, og derfor finnes det ingen søppelbokser i området.


Fatal error: Cannot create references to/from string offsets nor overloaded objects in /var/www/hjartoya.org/public_html/wp-content/plugins/muki-tag-cloud/widget.php on line 230