Off

Edvard Schønning: Et hundreårs-minne

Det er i år hundre årsiden en av Saltens gamle enere, Edvard Schønning, døde i 1909.

Han var da 71 år og kaptein på det nye og prektige skip «Folden», tilhørende Salten Dampskibsselskap. Det gikk på strekningen Bodø-Narvik som passasjer- og godsskip, og Edvard Schønning døde på brua da han på endt tur fra Bodø skulle ta «Folden» til kai i Narvik.

Kjøpmann Zahl
Han «falt på sin post» som en navngjeten kaptein, navigatør, og en sjøulk av de helt store. Men historien om Edvard Schønninger så mye mer. Kort fortalt kan vi si: Edvard kom som liten gutt til kjøpmann Ellingsen på Kjerringøy og vokste opp i familien der, og seinere hos etterfølgeren kjøpmann Zahl og hans kone, Anna Elisabeth Zahl. Han var som sønn i huset og gikk en god skole på handelsstedet innen sjømannskap og ulik handelsvirksomhet. Hans store teoretiske og praktiske dyktighet gjorde at han allerede som tenåring fikk ansvarsfulle oppgaver av Zahl.

Ung skipper
Han ble tidlig en meget dyktig navigatør og skipsfører, og 19 år gammel er han skipper på en av Zahls jekter, «Columbo». Året etter ble han forfremmet til skipper på Zahls skonnert «Familiens Haab» som den gang var det største skip i Folden amt. Han hadde som ung skipper også ansvaret for seiling av laster med sild og klippfisk til Østersjøen/Baltikum.

Hjartøya
Edvard Schønning var bare litt over tyve år da «Storgården» i amtet beliggende på Hjartøya yttersti Foldfjorden, kommer i hans eie i 1862. En eiendom på 3.000 dekar med store områder flat dyrkingsjord. Han gifter seg og det bygges en prektig laftet hovedbygning på gården. Den skal huse både familie og mange tjenestefolk. Edvard Schønning utvikler Hjartøya til et sentrum for fiskemottak av store mengder sild og klippfisk som føres på egne jekter, og med et nært samarbeide med Zahl på Kjerringøy handelssted. Hjartøya får en bosetting på ca. 60 personer og blir egenskolekrets.

Modell til Benoni
Fra flere hold sies det at Knut Hamsun har Edvard Schønning som modell for Benoni da han skrev romanen «Benoni og Rosa», og når en leser den og sammenligner Benoni med Edvard Schønnings virke på Hjartøya så kan mye stemme. Både som fartøyskipper, forretningsmann, stor noteier og bonde, beviste han sin dyktighet og rastløse skaperkraft. Midt opp i all privat virksomhet engasjerer han seg som 30-åring i den gruppe som i 1868 sto i spissen for oppstart av Salten Dampskibsselskap.

Begavelse
Han selger så «Storgården» i 1883 og familien flytter til Bodø. Fra da av og til sin død var Edvard Schønning kaptein på mange båter i Salten Dampskibsselskap. Han er også en av de første hurtigrutekapteiner som går opp leden for denne «kystens riksvei» fra Bergen og videre til Finnmark. Etter sitt lange virke som skipper/kaptein på utallige skuter var det ikke noen uhell under hans mange ferder på sjøen. Han var en utrolig begavelse og pådriver på så mange felt, og en person vi med god grunn kan minnes når det nå er hundre år siden Edvard Schønning døde.

Seminar på Hjartøya
Den 4. juli vil «Hjartøyas Venner» ha et en dags historieseminar om Hjartøya på grendehuset i Stamsvika. En av skutene til Salten Veteranbåtlag vil ta turen over sundet til Hjartøya og «Schønninghuset» vil bli besøkt. Når nå Fylkesmannen i Nordland har bestemt at «Schønninghuset» på Hjartøya skal restaureres så vil dette også bli et minnesmerke over samfunnsbyggeren Edvard Schønnings liv og virke. Samtidig vil bygget dokumentere tidligere tiders byggeskikk og stå der som et monument i det kulturlandskap det har vært en del av siden 1865. Bevaringen av «Schønninghuset» er derfor utmerket kultur- og miljøvern i kulturminneåret 2009.

Hilsen fra Styret i «Hjartøyas Venner».

KILDE: Saltenposten.

SE ARTIKKEL SOM PDF:
Saltenposten PDF 1 side

Off

Hjartøyas Venner er blitt grasrotmottaker

Nå kan du som spiller hos Norsk Tipping velge å la Hjartøyas Venner få 5% av beløpet du spiller for. Venneforeninga er registrert og har følgende organisasjonsnr: 993 865 753. Ved å oppgi dette nummeret neste gang du leverer spill hos en av Norsk Tippings kommisjonærer, bidrar du til at litt av overskuddet til Norsk Tippng tilfaller oss som grasrotmottaker. Les mer om Grasrotandelen på Brønnøysundregistrene eller på Norsk Tipping.

grasrot

Off

Arkitektprofessor: Bevar “Schønninghuset”

Tidligere professor ved Arkitekthøgskolen i Oslo, Røyne Kyllingstad, tok i 1959 sin diplomoppgave på handelsstedene Kjerringøy og Røsvik. Han kjenner derfor området godt, og ikke minst den epoken Schønninghuset på Hjartøya tilhører.

Hjartøya ligger helt syd i Steigen ved utløpet av de to Foldfjorder og tett opp til grensen mot Bodø (Kjerringøy). De gamle kommunene Kjerringøy, Nordfold og Sørfold utgjorde i gamle dager Folden Amt (herred ). Gjennom historien har Hjartøya vært sterkt knyttet opp mot Kjerringøy gamle handelssted.

Røyne Kyllingstad var på Hjartøya senest 20. mai i år da Aftenposten og lokalpressen var der for å lage reportasjer om Schønninghuset og øyas historie. Han bemerket den gang at fremdeles er husets linjer rette og tømmeret ser relativt godt ut. Han mente at det derfor ikke skulle være noen heksekunst å få det tilbake til fordums tid, men forfallet har gått utillatelig lang, så det vil koste mye. Fylkeskonservatorens ekspert, Bjarne Eriksen, har samme konklusjon i tilstandsrapporten på huset fra i fjor.

Røyne Kyllingstad sier i dag dette om husets historiske verdi: “Hjartøyas mange tusen år lange historie toppet seg, hva angår rikdom og forretningsaktivitet, i Edvard Schønnings tid. Det var han som rundt 1865 bygde den nåværende hovedbygning i laftet furu, på 8 x 13, 5 m. grunnflate i to etasjer.

Schønninghuset bør nå sikres som dokumentasjon på en svunnen storhetstid. Bygningen må sees i sammenheng både med Kjerringøys historie og de mange små fiskebønder som befolket distriktet den gang. Det vi snakker om var jo et helt nettverk, et slags imperium, som rett nok ble styrt fra Kjerringøy, men hvor ” kongen ” på Kjerringøy var helt avhengig av sine “offiserer”, “sersjanter”, og “menige” for at det skulle bli noen bedrift. Det var flere slike mer eller mindre selvstendige nessekonger i Nord-Norge , som samtidig på et merkelig vis levde uavhengig av den gamle godseierstanden.

Dermed settes Schønning og huset hans, sammen med de mange minner om småfolks bosetting som også fins i området rundt Storgården på Hjartøya, inn i en større sammenheng. En bevaring av Schønninghuset er viktig også ved at det vil gi et større, og mer korrekt, perspektiv på Kjerringøy, som jo ligger der litt uforklart når stedet bevares løsrevet fra sitt eget historiske livsgrunnlag, som det nå gjør.

Benoni i Knut Hamsuns roman ” Benoni og Rosa” er ikke bare en romanfugur. Han representerer også det “offiserskorpset” som, ut fra datidens teknologi, var nødvendig for å holde en bedrift som Kjerringøy på det høge økonomiske nivået som stedet/bedriften hadde. Foruten at jeg synes at hovedbygningen bør bevares tør jeg legge til at man også bør ta vare på låvebrua som fortsatt står der-som en slags “skulptur” -til minne om landbruksdelen av virksomheten. For også den er et viktig element både i det økonomiske og det sosiale livet på Hjartøya”, sier Røyne Kyllingstad til slutt.

Av Andor Normann.

Off

Økt sjanse for Schønninghuset

Utsiktene for at «Schønninghuset» på Hjartøya blir restaurert har økt.

AV FRANK ØVREWALL, SALTENPOSTEN

Huset som ligger utenfor munningen av Sørfolda, har sin egen venneforening, Hjartøyas Venner. De arbeider for at huset skal blirestaurert. Inn på listeLeder Andor Normann har fått økt forhåpninger ettersom Schønninghuset nå er nå plassert på den foreløpige SKE-lista. SKE står for Statens Kulturhistoriske Eiendommer. Det er eieren av huset, Miljøverndepartementet som lager lista. Av denne typen er Schønnninghuset det eneste for Nord-Norge og Trøndelag på denne lista. – Fra departementet understrekes det store lokale engasjement lokalt i Salten for denne saken, forteller Andor Normann.

Praktbygg

En restaurering vil føre til at et tidligere praktbygg i gammel, laftet furu igjen vil komme til heder og verdighet. – Det kan brukes innen turisme, for båtfolket, som kurssted for skoler og som et bygg for alle demsom ellers kommer til Hjartøyas flotte natur og hvite sandstrender. Han viser også til at huset kan bli en viktig dokumentasjon på gammel storhet og byggekunst, og et minnesmerke over eneren Edvard Schønning som Knut Hamsun hadde som modell for Benoni i romanen «Benoni og Rosa».

Flytebrygge
For øvrig er flytebrygga på Hjartøya på plass om kort tid. Den legges ut fra Bryggskjæret der Edvard Schønning i sin tid hadde sin storbrygge for blant annet fiskemottak. – Rolf Jensen har hatt hovedansvaret for alt av samordning med å få flytebrygga på plass, godt assistert av Per Reffhaug. Lakseprodusenten Mainstream har stilt opp gratis for å få brygga på plass og godt fortøyd. De har også gitt alt av fortøyningsutstyr. – Samlet er dette en betydeliggave som vi takker så mye for, sier Andor Normann. Arbeidet på land med landgang til brygga blir gjort på dugnad. Det vil ta noen tid, men alt er påplass og klar til bruk fra neste vår. Da er en viktig del på plass for økt besøk til naturperlen Hjartøya.

SE BILDER I PDF AV ARTIKKEL:

Saltenposten PDF artikkel

Off

Flytebrygga er ankommet!

 I dag nådde vi en milepæl: Flytebrygga ble hentet i Bodø og er lagt sånn nogenlunde på plass – den er godt fortøyd og det gjenstår kun små justeringer. Fortøyninger og slep av brygga er gjort av Mainstreams dyktige folk, og vi er svært takknemlige for all hjelp de har gitt oss.


Fatal error: Cannot create references to/from string offsets nor overloaded objects in /var/www/hjartoya.org/public_html/wp-content/plugins/muki-tag-cloud/widget.php on line 230