Hjartøya

Schønninghuset

hjartoyasvenner@live.no

Hjartøy i Steigen – ei øy med en spennende historie, nydelige sandstrender og rike turmuligheter i flatt eller stigende terreng.
Hjartøya ligger geografisk helt syd i Steigen kommune på grensen til Bodø/Kjerringøy, og ved innløpet til hovedfjordene Sørfold og Nordfold. Blant annet kan det dokumenteres funn fra jernalderen på Hjartøy Indre/innergården. På Hjartøy Ytre/storgården, står det en gang så staselige hovedhuset som ble oppført av Edvard Schønning. Huset kalles av den grunn også Schønninghuset. Schønning var kaptein i, og en av grunnleggerne av Salten Dampskipsselskap.

Hjartøya er totalt på 6000 dekar. Derav eier staten v/Miljøverndepartementet fra 1975 den gamle “Storgården på Hjartøya”som er på i alt ca. 3000 dekar. Gården har en sammenhengende landbruksslette på ca.7-800 dekar. Hjartøya har en variert natur med mange flotte strender samt småøyer like innpå hovedøya. Storgården har opp gjennom historien stått sentralt i all utvikling og bosetting på Hjartøya.

I gammel tid var Hjartøya det eneste sted i Nordfold med nok bosetting og ressurser som gav rett til skipperleie og jektefart, med dertil plikter. Folket på Hjartøya har opp gjennom historien hatt et nært samarbeide med Kjerringøy. Storgården fikk et betydelig utvikling med fiskeoppkjøp, sildefiske, jordbruksdrift og handel da Edvard Schønning kom fra kjøpmann Zahl på Kjerringøy Handelssted og begynte utviklingen på Hjartøya fra 1862. I 1865 sto Storgårdens hovedbygning i laftet furutømmer fra Foldfjordene, ferdig. Dette “Schønninghuset” var da distriktets praktbygg i to etasjer pluss kvist, og i kjelleren en diger baksteovn i stein med håndkvern ved siden av for maling av korn. Schønninghuset er blitt helt neglisjert under nåværende eier. Derfor har det på over 30 år forfalt en god del, men tilstandsrapporten fra fylkeskonservatoren er positiv med hensyn til restaurering.

Lokalbefolkningen, Salten Veteranbåtlag, Steigen Omsorgsheim (Nord Norsk Stiftelse For Rusomsorg) og andre lag og foreninger, går nå sammen for å gi sin støtte til utvikling av Hjartøya som et allsidig friluftsområde for almenheten i Saltenregionen.

Hjartøyas-venner-logo-brun-500

Hjartøyas venner
I mars 2008 ble venneforeninga Hjartøyas Venner etablert, etter at ildsjel Andor Normann i over 30 år hadde engasjert seg for at storgården skulle bevares. Venneforeninga har ca 100 medlemmer.

Hovedmål for venneforeningen: 
– Restaurere, bevare og bruke Schønninghuset, og det areal som hører til eiendommen.
– Øke forståelsen for kulturelle tradisjoner i kysttiden. Vedlikeholde tradisjoner i den driftsformen stedet hadde.
– Samarbeide med muséer, historielag, myndigheter og andre lag eller foreninger, samt enkeltpersoner med interesse for hovedmålet generellt.
– Være et tilbud for skoler, institusjoner, båtforeninger, turfolk, grupper av ungdommer, og andre for opplæring knyttet til stedets historie.

VENNEFORENINGAS ARBEID HAR SÅ LANGT GITT FØLGENDE RESULTATET:
* Høsten 2008 kom flytebrygge på plass, og denne ble våren 2009 klar til bruk da landfeste og landgangspir ble ferdigstilt.
* 4.juli 2009 ble det arrangert historieseminar på Stamsvik grendehus, med utflukt til Hjartøya og offisiell åpning av flytebrygga der. ca 40 personer deltok. Deriblant Schønnings barnebarn, Margaret, og oldebarn, Cecilie, samt 3 av 4 søsken fra familien Selfjord som var de siste beboere på storgråden.
* Sommeren 2009 startet restaureringsarbeidene på “Schønninghuset”, arbeidene kom igang etter at Fylkesmannen bevilget penger i forbindelse med statens tiltakspakker etter finanskrisen. I skrivende stund står to av ytterveggene nyrestaurerte, og venneforeninga arbeider kontinuerlig og iherdig for å skaffe midler til videre restaurering.
* Turstier er planlagt og vil bli oppmerket, det samme gjelder informasjonstavler knyttet til bl.a jernalderfunn.

Hjartøyas venner styre:
Leder: Henriette Hansen
Nestleder, sekretær og kasserer: Ninni Jensen,
Styremedlem: Petter Pettersen
Vara: Lill-Arna Moen og Kolbjørn Andersen


Fatal error: Cannot create references to/from string offsets nor overloaded objects in /var/www/hjartoya.org/public_html/wp-content/plugins/muki-tag-cloud/widget.php on line 230