Medlemskontigent
Enkeltmedlem kr 100,-
Familie kr 200,-
Bedrifter/foreninger kr 400,-

Sett inn din kontigent på kontonummer 4509.24.87710, og send en e-post til oss om innbetalingen med navn, adresse og telefonnummer på de innmeldte medlemmer.

Hovedmål for venneforeningen: 
– Restaurere, bevare og bruke Schønninghuset, og det areal som hører til eiendommen.
– Øke forståelsen for kulturelle tradisjoner i kysttiden. Vedlikeholde tradisjoner i den driftsformen stedet hadde.
– Samarbeide med muséer, historielag, myndigheter og andre lag eller foreninger, samt enkeltpersoner med interesse for hovedmålet generellt.
– Være et tilbud for skoler, institusjoner, båtforeninger, turfolk, grupper av ungdommer, og andre for opplæring knyttet til stedets historie.

VENNEFORENINGAS ARBEID HAR SÅ LANGT GITT FØLGENDE RESULTATET:
* Høsten 2008 kom flytebrygge på plass, og denne ble våren 2009 klar til bruk da landfeste og landgangspir ble ferdigstilt.
* 4.juli 2009 ble det arrangert historieseminar på Stamsvik grendehus, med utflukt til Hjartøya og offisiell åpning av flytebrygga der. ca 40 personer deltok. Deriblant Schønnings barnebarn, Margaret, og oldebarn, Cecilie, samt 3 av 4 søsken fra familien Selfjord som var de siste beboere på storgråden.
* Sommeren 2009 startet restaureringsarbeidene på “Schønninghuset”, arbeidene kom igang etter at Fylkesmannen bevilget penger i forbindelse med statens tiltakspakker etter finanskrisen. I skrivende stund står to av ytterveggene nyrestaurerte, og venneforeninga arbeider kontinuerlig og iherdig for å skaffe midler til videre restaurering.
* Turstier er planlagt og vil bli oppmerket, det samme gjelder informasjonstavler knyttet til bl.a jernalderfunn.

 


Fatal error: Cannot create references to/from string offsets nor overloaded objects in /var/www/hjartoya.org/public_html/wp-content/plugins/muki-tag-cloud/widget.php on line 230