Off

Økt sjanse for Schønninghuset

Utsiktene for at «Schønninghuset» på Hjartøya blir restaurert har økt.

AV FRANK ØVREWALL, SALTENPOSTEN

Huset som ligger utenfor munningen av Sørfolda, har sin egen venneforening, Hjartøyas Venner. De arbeider for at huset skal blirestaurert. Inn på listeLeder Andor Normann har fått økt forhåpninger ettersom Schønninghuset nå er nå plassert på den foreløpige SKE-lista. SKE står for Statens Kulturhistoriske Eiendommer. Det er eieren av huset, Miljøverndepartementet som lager lista. Av denne typen er Schønnninghuset det eneste for Nord-Norge og Trøndelag på denne lista. – Fra departementet understrekes det store lokale engasjement lokalt i Salten for denne saken, forteller Andor Normann.

Praktbygg

En restaurering vil føre til at et tidligere praktbygg i gammel, laftet furu igjen vil komme til heder og verdighet. – Det kan brukes innen turisme, for båtfolket, som kurssted for skoler og som et bygg for alle demsom ellers kommer til Hjartøyas flotte natur og hvite sandstrender. Han viser også til at huset kan bli en viktig dokumentasjon på gammel storhet og byggekunst, og et minnesmerke over eneren Edvard Schønning som Knut Hamsun hadde som modell for Benoni i romanen «Benoni og Rosa».

Flytebrygge
For øvrig er flytebrygga på Hjartøya på plass om kort tid. Den legges ut fra Bryggskjæret der Edvard Schønning i sin tid hadde sin storbrygge for blant annet fiskemottak. – Rolf Jensen har hatt hovedansvaret for alt av samordning med å få flytebrygga på plass, godt assistert av Per Reffhaug. Lakseprodusenten Mainstream har stilt opp gratis for å få brygga på plass og godt fortøyd. De har også gitt alt av fortøyningsutstyr. – Samlet er dette en betydeliggave som vi takker så mye for, sier Andor Normann. Arbeidet på land med landgang til brygga blir gjort på dugnad. Det vil ta noen tid, men alt er påplass og klar til bruk fra neste vår. Da er en viktig del på plass for økt besøk til naturperlen Hjartøya.

SE BILDER I PDF AV ARTIKKEL:

Saltenposten PDF artikkel

0

Fatal error: Cannot create references to/from string offsets nor overloaded objects in /var/www/hjartoya.org/public_html/wp-content/plugins/muki-tag-cloud/widget.php on line 230